Inschrijven als nieuw lid

Wanneer men lid wil worden van v.v. D.W.S.M. moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Dit formulier is te verkrijgen in het clubgebouw op het sportpark Daalseweide of bij de ledenadministratie. Ook kunt u het inschrijfformulier op onze website gebruiken en uitprinten. Het formulier moet geheel ingevuld worden, ook de machtiging tot incasso van de contributie.
Bij het inleveren van het ingevulde formulier moet een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, id kaart of rijbewijs) worden ingeleverd.
De leeftijdsklasse is bepalend waar men in een team gaat spelen.
Definitieve deelneming zal pas plaatsvinden als de eerste betaling binnen is en de aanmelding bij de KNVB heeft plaatsgevonden.

Contributie voor seizoen 2020/2021

 • Categorie             Geb.jaar              Contributie
 • Senioren           2000 en ouder              €200,-
 • Jeugd:
 • O18 / O19           2002 / 2003                 €140,-
 • O16 / O17           2004 / 2005                 €140,-
 • O14 / O15           2006 / 2007                 €140,-
 • O12 / O13           2008 / 2009                 €120,-
 • O10 / O11           2010 / 2011                 €120,-
 • O8 / O9               2012 / 2013                €120,
 • O7........                Benjamins training     €35,-

 • Contributie kan eventueel in twee termijnen betaald worden
Eerste termijn betaling (helft) contributie moet uiterlijk 15 september 2020 betaald zijn.

Men krijgt hier een bericht van.
Uiteraard mag men ook het gehele bedrag voor 15 september 2020 over maken.
Tweede helft moet 15 november 2020 betaald zijn.

Bankrekening -(IBAN) nummer vv DWSM is NL43RABO0340171588

Sinds 1 oktober 2008 kunnen leden met een U-pas gebruik maken van een contributie korting regeling.
Leden met een U pas moeten copy van hun nieuwe U pas voor 15 september 2020 inleveren.
Hebben wij deze 15 september 2020 niet binnen gaan we er van uit dat u deze niet meer heeft en in dat geval  bent u verplicht de gehele contributie zelf te betalen voor de vastgestelde datums hierboven

Contributie administratie


Wanneer u een machtiging tot het innen van de contributie heeft afgegeven is dit de goedkoopste betalingswijze.
Heeft u echter geen machtiging afgegeven dan zult u rond de genoemde tijdstippen een factuur ontvangen voor het - te betalen - bedrag voor het komende halfjaar.
Hier zijn echter administratiekosten (€ 3,50 per factuur) aan verbonden, i.v.m. o.a. het aanmaken van een acceptgiro en frankeren.
Dus het afgeven van een machtiging beperkt u het aantal handelingen en u verdient er ook nog aan.
Alle nieuwe inschrijvingen worden vanaf heden, zoals besloten op de ledenvergadering van 12 november 2004, verplicht een machtiging af te geven.
Wanneer betaling van de contributie niet tijdig is ontvangen of gestorneerd (= incasso ingetrokken door rekeninghouder) wordt, zal een aanmaning worden verstuurd . Hier zijn kosten aan verbonden, t.w. € 5,00.
Is betaling binnen één week na aanmaning nog niet ontvangen, dan zal de betreffende speler niet meer gerechtigd zijn te voetballen, trainen etc.
De vordering zal op dat moment uit handen gegeven worden aan een incassobureau, waarbij alle gemaakte kosten ten laste van de betreffende speler zullen komen.

Contributie nieuwe leden

Wanneer u in de loop van het verenigingsjaar lid bent geworden moet u betalen over de nog resterende maanden.
Hier wordt dan uitgegaan van: lid geworden tussen 1e en 16e van de maand, dan telt de maand mee; lid geworden tussen de 16e en eind van de maand dan vindt berekening van de contributie plaats vanaf de volgende maand.

Opzegging lidmaatschap

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar (juli tot en met juni) opzegt, is contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met handtekening plaatsvinden.


De opzegging kunt u sturen naar:

v.v. DWSM
Tijdelijk naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Alleen met een  opzegging  kunnen we overgaan tot uitschrijving bij de KNVB.

 
Afgelastingen
Trainingen:


Thuiswedstrijden:


Uitwedstrijden:

Procedure veldkeuring:

Zaterdags worden onze velden voor 8:00 uur gekeurd

Voor uitwedstrijden moet men de website van de tegenstander raadplegen.

Weten wij het eerder dan vermelden we dat ook hierboven.

 

Trainingsdagen word er smiddags na 16:30uur gekeurd en word het z.s.m. op de site geplaatst.

 

Voor algehele afgelasting raadpleeg: http://nos.nl/teletekst#603

Onze club valt onder

WEST 1 B - categorie.

-

vv DWSM heeft nog ruimte voor jeugdleden van alle leeftijden. Heeft u interesse neem contact met ons op. U bent van harte welkom.

-->